אזרחות צרפתית [fr]

האזרחות היא הקשר המשפטי הקושר בין הפרט למדינה. מקשר זה נובעות חובות (שירות לאומי וכו’) וזכויות (זכות הצבעה וכו’)

קבלת אזרחות צרפתית

מאז חקיקת החוק הצרפתי מס’ 2011-672 מתאריך 16 ביוני 2011, שנכנס לתוקף ב-1 בינואר 2012, כל המועמדים לקבלת אזרחות צרפתית חייבים להוכיח שליטה מספקת בשפה הצרפתית.
רמה השליטה הלשונית הנדרשת היא B1 כהגדרתה ב"מדד האירופי להערכת שפות" (CEFR) בקטגוריות "הקשבה, השתתפות בשיחה" ו"התבטאות רציפה בעל פה". יש להוכיח עמידה ברמה זו באמצעות הצגת תעודה – המוענקת על ידי רשות צרפתית – שהיא שוות ערך לתעודת הסיום של חטיבת הביניים בצרפת (Diplôme national du brevet, DNB) או ל-DELF (Diplôme d’études de langue française, "תעודה בדבר לימוד השפה הצרפתית"), או באמצעות הצגת אישור מטעם ארגון הסמכה מוכר ("Organisme certificateur").
מידע נוסף על אופן קבלת האזרחות הצרפתית נמצא בדפים בשפה הצרפתית באתר האינטרנט שלנו.

ויתור על אזרחות צרפתית

קיימים שלושה הליכים שונים המאפשרים לאזרח צרפת להגיש בקשה לוויתור על אזרחותו הצרפתית. לקבלת מידע על ההוראות החלות על המקרה האישי שלכם, צרו קשר עם המחלקה שלנו בדוא"ל

כיצד תוכיחו שאתם אזרחי צרפת

באמצעות תעודת הלידה שלכם
עותק מלא של תעודת הלידה מאפשר להוכיח כי אתם אזרחי צרפת, וזאת בתנאי שאתם עומדים בתנאים הבאים:
1- נולדתם בצרפת, ולפחות אחד מהוריכם נולד בצרפת;
2- בתעודת הלידה שלכם רשום כי אתם אזרחי צרפת.
אם תעודת הלידה אינה עומדת בקריטריונים אלו, עליכם להמציא את אחד מהמסמכים הבאים:
הצהרה לשם קבלת אזרחות צרפתית (Déclaration d’acquisition de la nationalité française) על שמכם, שנרשמה כדין, ואם ההצהרה אינה ברשותכם – אישור (attestation) בדבר קיומה.
עותק של צו מתן אזרחות (Décret de naturalisation) או של צו השבת האזרחות הצרפתית, ואם אין ברשותכם עותק כזה – אישור (attestation) בדבר קיומו של הצו.
אם אין ברשותכם אף אחד מהמסמכים הנ"ל, עליכם לבקש לקבל אישור בדבר אזרחות צרפתית (Certificat de nationalité française - CNF)

אזרחות כפולה

1- אם תקבלו אזרחות ישראלית מרצונכם, לא תהיה לכך כל השפעה על אזרחותכם הצרפתית.
2- ילד שלפחות אחד מהוריו אזרח צרפת יקבל אזרחות צרפתית מרגע לידתו, וזאת במידה שההורים נשואים. אם ההורים אינם נשואים, התנאי לקבלת אזרחות הוא שהילד יוכר חוקית על ידי ההורה שהוא אזרח צרפת.
פרט לכך, מוטל עליכם לרשום במרשם האוכלוסין של צרפת את כל ילדיכם. לחצו כאן כדי לעשות זאת.

פורסם ב 02/01/2020

חזרה